Spring naar inhoud

De Rooy Fysiotherapie

De Rooy Fysiotherapie is gevestigd aan de Laan van Hilbelink nr. 6 te Winterswijk. De praktijk beschikt over 5 goed geoutilleerde behandel kamers en een ruime trainingszaal van maar liefst 110 m2, inclusief kleedruimtes. De trainingszaal is uitgerust met moderne trainingsapparatuur.

Er is voldoende ruimte om te parkeren en het openbaar vervoer stopt voor de deur! Uiteraard is de praktijk goed toegankelijk voor rolstoel gebruikers. Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG- en het kwaliteitsregister van het KNGF.

Praktijk de Rooy is een TopZorg fysiotherapiepraktijk van Menzis. De praktijk voldoet daarmee aan de hoogste eisen die Menzis stelt op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. De eisen zijn ontwikkeld door Menzis samen met de fysiotherapeuten en patiëntenverenigingen. Als u kiest voor een TopZorg fysiotherapiepraktijk bent u verzekerd van zeer goede zorg. U kunt rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificeerd met diverse specialismen.

Sinds 1 januari 2006 heeft de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) zijn intrede gedaan in de gezondheidszorg en mag u dus rechtstreeks naar de fysiotherapeut. 

De fysiotherapeut zal dan in eerste instantie een screening (onderzoek) doen om te kijken of de klachten inderdaad voor een behandeling fysiotherapie in aanmerking komt. Is dit het geval dan kan de therapeut overgaan tot een behandeling. Het kan ook zijn dat de fysiotherapeut vindt dat er meer aanvullende informatie nodig is. Wanneer dit laatste het geval is dan zal de therapeut in overleg met de patiënt contact opnemen met de huisarts. Na overleg kan dan alsnog over worden gegaan tot een behandeling.

Wanneer u verwezen bent door een specialist en u moet voor tussentijdse controle terug naar deze specialist dan krijgt u van ons een rapportagebrief mee, mits u tijdig aangeeft wanneer u terug moet naar het spreekuur van de specialist.

Als u voor een behandeling komt wordt u gevraagd of u voorkeur heeft voor één van onze therapeuten. Mocht u geen voorkeur hebben, dan wordt u geplaatst bij die therapeut die op de kortst mogelijke termijn plaats voor u heeft. Uiteraard wordt er altijd rekening gehouden met een eventuele specialisatie van een therapeut. Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk is het belangrijk dat u uw bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekeraar meeneemt en een geldig identiteitsbewijs.

Algemene informatie over vergoeding van fysiotherapie 2015

De Rooy Fysiotherapie heeft een contract met alle zorgverzekeraars in Nederland. Indien u een aanvullende verzekering heeft, loopt de betaling rechtstreeks via uw zorgverzekeraar. Als u geen aanvullende verzekering heeft, krijgt u van ons een nota. Voor cliënten vanaf 18 jaar geldt, dat fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?

Het beste kunt u uw aanvullende verzekering waaruit de fysiotherapiebehandelingen worden vergoed beschouwen als een schadeverzekering. Stel uzelf de vraag hoe groot het risico is dat u fysiotherapeutische zorg nodig heeft en hoe omvangrijk deze zorgkosten kunnen zijn. Wanneer u de verwachte kosten niet kunt of wilt dragen, is het raadzaam een aanvullende verzekering af te sluiten bij uw zorgverzekeraar. De volgende infographic maakt het verder duidelijk.

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen PER JAAR wordt vergoed en niet per ziektegeval. Houdt u daar rekening mee. Soms wordt er ook een maximum bedrag per jaar genoemd. Er zijn ook aanvullende verzekeringen die fysiotherapie volledig vergoeden.

Voor kinderen tot 18 jaar en chronische cliënten zijn er andere regels:
Voor kinderen tot 18 jaar wordt vanuit de basisverzekering het volgende gedekt:
De eerste 18 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering (de rest vanuit de aanvullende verzekering van één van de ouders). Behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.

Chronische aandoeningen ouder dan 18 jaar:
De vergoeding van behandelingen voor chronische cliënten wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste 20 worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Voor welke chronische aandoening u na 20 fysiotherapiebehandelingen wel een vergoeding vanuit de basisverzekering kunt krijgen, staat op de landelijke lijst chronische aandoeningen. Per 1 januari 2014 geldt een beperkte lijst met chronische aandoeningen.(op de zogenaamde chronische lijst Borst (Bijlage 1 Besluit Zorgverzekering) staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering). Voor de lijst Borst (PDF) klik hier.

Budgetpolissen:
Nieuw in 2014 zijn de “budgetpolissen”. Dit zijn polissen die voordeliger zijn dan de traditionele zorgpolissen. U bent hierbij echter beperkt in de keuze van uw zorgverlener. Verzekeraars hebben hierbij voor een aantal verrichtingen in het ziekenhuis en voor fysiotherapeutische behandelingen afspraken gemaakt met een selectieve groep zorgverleners. Uw behandeling zal alleen volledig vergoed worden wanneer u zich wendt tot een zorgverlener uit deze groep. Bij zorgverzekeraar Menzis worden deze zorgverleners "TopZorg"  genoemd.

Belangrijk:
De Rooy Fysiotherapie is reeds jaren de "TopZorg" praktijk binnen de regio Winterswijk. Dit betekent dat iedereen die kiest voor een "budgetpolis" bij ons zijn fysiotherapeutische behandelingen wél volledig vergoed krijgt.

Let op:
U kunt eenmaal per jaar van zorgverzekeraar veranderen. U zegt dan de bestaande verzekering op vóór 1 januari. Zorg er wel voor dat u vóór 1 februari daaropvolgend een nieuwe verzekering hebt afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Een objectieve en betrouwbare website waarin u zorgpolissen kunt vergelijken is: www.zorgverzekeringwijzer.nl

TOT SLOT:

Heeft u toch nog vragen over dit onderwerp? Onze secretaresses Marga en Jantine zijn graag bereid om deze te helpen beantwoorden. Zij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.00 – 16.00 uur op telefoonnummer 0543-532350

Meer actuele informatie vindt u hier: www.defysiotherapeut.com/fysiotherapie-in-2015.html

(of druk de ESC toets of klik naast het document)