Wat is COPD?

COPD is de verzamelnaam voor longemfyseem en chronische bronchitis. COPD is een chronische ziekte. In Nederland schat men dat COPD voorkomt bij 8% van de bevolking. Veel van deze mensen weten niet dat ze COPD hebben.

Roken oorzaak nr. 1
Roken is oorzaak nummer 1 voor een chronische ontsteking van de luchtwegen. Ongeveer 15% van de rokers ontwikkelt COPD; slechts 5% van de COPD-patiënten heeft nooit gerookt. Het is nooit te laat om te stoppen met roken. Dit artikel beschrijft dat stoppen met roken, ongeacht het stadium van de ziekte, tot een langere levensverwachting leidt. Ook zult u na enige tijd minder hoesten, minder last hebben van slijm en is het risico op hart- en vaatziekten ongeveer gelijk aan dat van een niet-roker (bron: WHO, 2014). Wilt u meer informatie over het stoppen met roken? Kijk op www.rokeninfo.nl.roken veroorzaakt COPD

Andere oorzaken
Een passieve meeroker heeft drie maal meer kans om COPD te ontwikkelen (bron: www.longfonds.nl). Dat kan door luchtvervuiling binnenshuis (bijvoorbeeld door het verbranden van hout of door onvoldoende ventilatie) en buitenshuis (onder andere fijnstof), door beroepsmatige stoffen; intensieve blootstelling aan chemicaliën en dampen of door een zeldzame erfelijke aandoening, genaamd alfa-1-antitrypsinegebrek.

Klachten en symptomen COPD
– Kortademigheid tijdens activiteiten, maar ook in rust
– Hoesten, al dan niet gepaard met opgeven van slijm
– Moeheid
– Krachtsverlies
– Drukkend gevoel op de borst
– Regelmatig verkouden
– Verminderde eetlust
– Gewichtsverlies
– Psychosociale klachten zoals eenzaamheid of angst

Diagnose COPD
De diagnose wordt gesteld door een longarts op basis van longfunctietesten. Op basis van de GOLD-indeling – GOLD staat voor Chronic Obstructive Lung Disease – zijn er vier COPD-stadia. Per stadium verschillen de (ernst van de) klachten.

Behandelmethoden COPD
Er is geen genezing voor COPD. De therapie is erop gericht de schade aan de luchtwegen en de longen te beperken, de klachten te verminderen met de juiste behandeling en aanpassing van de leefstijl van de cliënt. U kunt dan denken aan:
– Stoppen met roken
– Geneesmiddelen
– Bewegen en gezonde voeding
– Voorkomen van een verslechtering van de ziekte
– Chirurgische behandeling
– Longrevalidatie bij de fysiotherapeut

Longrevalidatie bij De Rooy Fysiotherapie
Bij De Rooy Fysiotherapie kunt u longrevalidatie volgen. U volgt een training waardoor uw inspanningscapaciteit verbetert. Zo kunt u dagelijkse taken uitvoeren met relatief lage intensiteit. Bij de training wordt gebruik gemaakt van een loopband en/of een hometrainer. Is duurtraining te inspannend voor de cliënt? Dan adviseren wij intervaltraining, waarbij u niet de tijd in hetzelfde tempo moet lopen, maar dit afwisselt.

Ook is het raadzaam de spierfunctie van de armen te trainen. Dit is van groot belang voor het uitvoeren van veel dagelijkse taken. De kracht en het uithoudingsvermogen van deze spieren is bij COPD-cliënten vaak verminderd. Training van deze spiergroepen leidt tot minder kortademigheid en vermoeidheid tijdens het uitvoeren van activiteiten. Er zijn ook aanwijzingen dat het trainen van de armen in combinatie met duurtraining van de benen, leidt tot meer kracht in uw armen. Dit wordt o.a. beschreven in dit artikel.

Wenst u meer informatie of uitleg? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Met vriendelijke groet,

Nicole Bezemer