Claudicatio intro

Robert Slaats is binnen onze praktijk gespecialiseerd claudicatio fysiotherapeut.

Een andere benaming voor claudicatio intermittens is “etalagebenen”

De volgende video legt uit wat etalagebenen zijn en wat Robert voor mensen met deze klachten kan betekenen.