Nieuwe maatregelen Coronavirus 23-03-2020

Op 23-03-2020 jongstleden zijn de maatregelen rondom het Coronavirus verder aangescherpt. Deze maatregelen hebben ook verdere gevolgen voor fysiotherapeuten en onze cliënten.

Voor onze praktijk betekent dit het volgende:

  • Wanneer u geen symptomen heeft van het Coronavirus kunnen wij u alleen in uitzonderlijke gevallen nog fysiek (via direct cliëntencontact) behandelen. De keuze voor deze vorm van behandelen zullen we maken na overleg met uw huisarts of specialist. In overleg zal dan bepaald worden of er medische noodzaak bestaat. In veel gevallen zijn we goed in staat om u op afstand te begeleiden, via de ons beschikbare digitale middelen, zoals beeldbellen of telefonisch consult.
  • Wanneer u symptomen heeft van het Coronavirus dan kunnen we u op dit moment niet behandelen via direct cliëntencontact. Hiervoor moet de praktijk voldoen aan vergaande veiligheidseisen. Zoals genoemd zijn we ook in deze situatie zeer goed uitgerust om u te begeleiden op afstand via diverse digitale middelen (beeldbellen, telefonie, onze app).
  • De praktijk zal vanaf vandaag eveneens gesloten zijn voor onze individuele fysio- actief sporters. Deze maatregel zal vooralsnog gelden tot 20-05-2020, maar zal afhankelijk zijn van ontwikkelingen rondom het virus. Op de nieuwspagina van onze website houden we u op de hoogte.

We betreuren de maatregelen voor onze cliënten, maar we willen en moeten een bijdrage leveren aan het beteugelen van het Coronavirus.

Vanaf vandaag zullen onze fysiotherapeuten persoonlijk contact opnemen met cliënten die zij in behandeling hebben, om verdere begeleidingsmogelijkheden te bespreken. Met het gehele team zullen we alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt, om onze cliënten in deze moeilijke tijd, op een optimale wijze te begeleiden.