Heeft u een klacht? Laat het ons weten! U maakt gebruik van de diensten van De Rooy Fysiotherapie. Wij proberen ons werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Toch is een fout of een vergissing niet altijd te voorkomen. Heeft u een klacht, dan horen wij dat graag van u. Van fouten of vergissingen kunnen en willen we leren. U helpt ons dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen en onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.
Waar kunt u terecht met uw klacht?

1. Bij uw behandelend fysiotherapeut. Onze medewerker is altijd bereid om naar uw klacht te luisteren en zal proberen deze op te lossen. Dit is vaak de beste en de snelste oplossing.
2. Is uw klacht niet opgelost of bespreekt u deze liever niet met uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u zich richten tot een van de leden van de maatschap, Joost Wichers of Nicole Bezemer. Zij bespreken uw aanmelding. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen over het afhandelen van de klacht. Hierbij houden wij ons aan het KNGF-klachtenreglement, dat volgens de regels van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie is opgesteld.
U kunt het De Rooy Fysiotherapie-klachtenreglement als pdf-bestand downloaden: De Rooy Fysiotherapie-klachtenreglement.

Hoe dient u een klacht in?
• In geval 1 neemt u contact op met uw behandelend fysiotherapeut om de klacht bespreekbaar te maken.
• In geval 2 dient u uw klacht schriftelijk in. Wij hanteren hiervoor een klachtenformulier dat u hier kunt downloaden en/of kunt afhalen aan de balie van ons secretariaat.