Fysiotherapie is erop gericht u zo goed mogelijk te laten bewegen. De fysiotherapeut is dé specialist op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. Hij heeft specifieke kennis van het bewegend functioneren van de mens. Samen met de cliënt zoekt hij naar individuele oorzaken die het ‘gezond’ bewegend functioneren, belemmeren en klachten kunnen veroorzaken. Naast specifieke manuele vaardigheden heeft de fysiotherapeut een coachende, sturende en informerende rol.

Via de huisarts of rechtstreeks

Uw arts kan u naar de fysiotherapeut verwijzen, maar u kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht. Allereerst vindt er een screening plaats. Daarbij wordt onderzocht of er een indicatie is voor fysiotherapie, of dat het verstandig is uw klachten eerst door uw huisarts te laten bekijken. Is fysiotherapie nodig? Dan volgt een vraaggesprek en onderzoek. Wij proberen uw klachten zo goed mogelijk in beeld te krijgen.

Vragenlijst en behandelplan

De fysiotherapeut informeert naar persoonlijke – en omgevingsfactoren die kunnen samenhangen met uw klachten. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw klachten, maakt de therapeut vaak gebruik van vragenlijsten. Aan de hand van de uitkomsten van het vraaggesprek en het onderzoek wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor verdere behandeling gemaakt.