Oncologiefysiotherapie is een specialisatie van de reguliere fysiotherapeut. In onze praktijk zijn Nicole Bezemer en Nienke Tolsma oncologiefysiotherapeuten. Zij behandelen en coachen mensen met kanker of die kanker hebben gehad.

Vermoeidheid meest voorkomende klacht

Mensen kunnen verschillende klachten krijgen door de oncologische behandelingen. Deze klachten kunnen tijdens de behandelingen al naar voren komen, maar ze kunnen ook pas enkele weken later tot uiting komen. Mensen kunnen lichamelijke klachten krijgen zoals pijn ten gevolge van de chemotherapie, radiotherapie of chirurgie. Ook kunnen ze beperkt worden in de beweeglijkheid van hun gewrichten door radiotherapie en chirurgie. Daarnaast kunnen ook psychische klachten optreden. Vermoeidheid is de meest voorkomende klacht en deze klacht ervaren mensen ook als het meest vervelend. Tijdens de behandeling neemt de vermoeidheid meestal toe. In de jaren na de behandeling komt vermoeidheid zelfs nog bij 30% van de mensen voor. Ze vinden het dan erg moeilijk om weer aan de slag te gaan. Het belemmert hen in de dagelijkse bezigheden en het heeft daardoor een negatieve invloed op de ‘kwaliteit van leven’.

Lichamelijke training

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lichamelijke training tijdens en na de behandeling effectief is bij het bestrijden van vermoeidheid, verminderde activiteit en motivatie. Hoe pittig dat soms ook kan zijn, het is van heel veel waarde. Bewijs van het effect van fysiotherapie in het bevorderen van fitheid bij kanker wordt duidelijk aangetoond in deze informatieposter. Hoe fitter iemand is, hoe beter het lichaam een behandeling aankan. Het leven wordt fijner, vermoeidheid en pijn verminderen. Kortom; de herstelkracht neemt toe en mensen voelen zich sterker. Lichamelijke training is veilig uit te voeren tijdens en na de behandelingen onder begeleiding van een oncologiefysiotherapeut. Door een extra opleiding te volgen naast de reguliere fysiotherapieopleiding, hebben Nicole en Nienke de kennis, vaardigheden en competenties verworven die nodig zijn bij de (complexe) problematiek van mensen met kanker.

Vergoeding oncologiefysiotherapie via de verzekering

Oncologiefysiotherapie wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Oncologische aandoeningen staan op de lijst ‘chronische aandoeningen’. Bij deze aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed vanaf de 21ste behandeling, op voorwaarde dat een arts u verwijst naar een gespecialiseerde oncologiefysiotherapeut. Met een aanvullende verzekering kunt u zich, geheel of gedeeltelijk, verzekeren voor de eerste 20 behandelingen. Kijk hiervoor uw polis na.
Wilt u meer weten over oncologiefysiotherapie? Neem dan contact op.