Personalia controle

ATTENTIE:

Wij verzoeken u vóór het éérste bezoek aan de fysiotherapeut te melden bij ons secretariaat. De secretaresse zal u vragen om uw zorgpas en ID-bewijs.
Zij zal uw personalia inbrengen in ons systeem.
Wettelijk zijn wij verplicht onze cliënten (eenmalig) te controleren op hun identiteit en moeten we het BSN-nummer noteren.